skip to Main Content

Retningslinjer for filming og strømming

Hovedregelen i norsk idrett er at det ikke skal strømmes eller filmes fra klasser yngre enn 18 år.

Vi viser til Håndballforbundet regler for filming som sier at når du tar opp kameraet for å filme en håndballaktivitet, enten det er en smarttelefon, et sportskamera eller en gammel videoopptaker, så er det viktig å kjenne det overordnede regelverket som alle i norsk idrett plikter å følge, og som ble vedtatt av idrettsstyret sommeren 2022.

Etter den pågående strømmedebatten tidligere denne sesongen, kan de gjeldende retningslinjene oppsummeres i tre punkter:

  1. Strømming av aldersklasser under 18 år er satt på pause.

Et utvalg ser nå på hvordan filming/strømming av norsk idrett skal organiseres. Strømmepausen har gått utover MyGames tilbud. Norges Håndballforbund får mange spørsmål om man da kan opprette egne grupper/kontoer for strømming av kamper i stedet.

Dette vil vi ikke gi tilsagn til, da pausen er overordnet og landsomfattende. Den ble etablert for å sikre en trygg og forutsigbar hverdag for spillere og klubber i påvente av en grundig gjennomgang av idrettsstrømmingen.

  1. Filming i norske idrettshaller er ikke tillatt uten samtykke.

Idrettsstyret vedtok i fjor sommer retningslinjer for filming og strømming.

Om «annen filming» understrekes det at all filming som viser andre enn egne barn og unge ikke skal tillates, med mindre det i forkant er innhentet samtykke fra den enkelte som filmes.

Disse retningslinjene innebærer at den som ønsker å filme fra kamper til for eksempel analyseformål, eller til egen privat bruk, trenger aktivt samtykke fra de som filmes. Dersom spillerne som filmes/fotograferes er under 15, må også foreldrene gi sitt samtykke.

  1. MyGame har rettighetene til å strømme breddekamper i regi av Norges Håndballforbund og deres regioner.

Disse rettighetene omfatter ikke klubbturneringer, men de generelle kravene er de samme i slike cuper som de er i det regionale spilltilbudet: Selv i «normale tider» uten innstramming (se punkt 1) er det ikke tillatt å strømme fra klasser under 15 år.

Uansett stilles det krav til god informasjon både i forkant av og under arrangementet. Det skal være mulig for alle lag/spillere å reservere seg mot strømming, og det skal finnes løsninger som hindrer strømming av barn og unge med beskyttelsesbehov. Filmingen skal dessuten ha fokus på aktivitet og ikke på enkeltutøvere.

Dersom det skjer noe som krever stans i sendingen, skal sekretariatet kunne gripe inn og gjøre dette.

En generell oppfordring til alle: Vis nettvett!

Vi vet at det er fristende å filme eller fotografere fra morsomme breddehåndballkamper. For oss som forbund er det imidlertid enda viktigere at de som spiller disse matchene, skal slippe å bli eksponert for kameralinser dersom de ikke ønsker det selv.

Back To Top