skip to Main Content

Samtykke til deling av bilder og video – husk fristen

Hei alle påmeldte i Haslum Cup 2021

Vi gleder oss til å se dere alle på cup i august og forbereder oss på å gjennomføre cup som
planlagt. I tillegg til etterlengtet spilletid, håper vi å kunne tilby publikum etterlengtet plass på
tribunen og en kaffe mm. i kiosken.

Deling av bilder og video fra kamper
Haslum cup ønsker å ta bilder av kampsituasjoner og spillere for publisering i våre kanaler,
media, samt at vi vurderer å streame live fra kamper. Dette blir ytterligere aktualisert dersom det ikke blir lov med publikum i hallene.

I henhold til ivaretakelse av personvernet og Datatilsynets regler om publisering av bilder, ber vi
derfor alle lagledere innhente samtykke fra sine trenere og spillere for deling av bilder og
video fra kamper. Dette registreres direkte i Profixio sammen med registrering av spillere.

Frist for registrering er 06.08.21. Det har nylig kommet til nye punkter, så de som allerede har registrert må oppdatere på sine spillere.

Vennlig hilsen
Haslum cup 2021

Back To Top